Przejdź do treści strony
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach Biuletyn Informacji Publicznej

Wydarzenia

nowa podstrona, dodana 2014-02-11
W okresie 01.03.2013 r. – 30.11.2013 r.  uczestniczyliśmy  jako partner  w projekcie „Opolszczyzna- Walencja – współpraca w zwalczaniu wykluczenia społecznego” realizowanego w ramach programu Leonard da Vinci, będącego komponentem Programu „Uczenie się przez całe życie”. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele samorządów powiatowych z woj. Opolskiego: z 4 powiatowych urzędów pracy, 2 ośrodków pomocy społecznej, dwóch powiatowych centrów pomocy rodzinie. Uczestnikami projektu były  także osoby delegowane przez 3 instytucje szkoleniowe, mające siedziby w naszym województwie, osoby reprezentujące związki pracodawców – 2 izby gospodarcze oraz przedstawiciel fundacji, statutowo wspierającej osoby niepełnosprawne.    W ramach realizacji projektu w dniach 19.05-02.06.2013r oraz 02.06-16.062013r  dwie 12- osobowe grupy uczestników  projektu  uczestniczyło w  profesjonalnych wizytach w instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach zajmujących się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Walencji ( Hiszpania). Podczas spotkań z hiszpańskimi kolegami  zapoznawali się z ich metodami, instrumentami i środkami stosowanymi przez nich, wymieniali swoje doświadczenia, dyskutowali o bieżących problemach.Uczestnikami projektu były osoby pełniące kluczowe funkcje (w tym zarządzające) w swoich instytucjach o kierunkowym wykształceniu, wielu kursach dokształcających oraz wieloletnim doświadczeniu w pracy na rzecz kształcenia zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   W efekcie projektu poprzez wizyty w 10 różnych instytucjach i organizacjach zdobyłyśmy doświadczenie w  pracy i pomocy osobom wykluczonym społecznie. Dzięki poznaniu innych metod i instrumentów może w przyszłości rozszerzyć się oferta działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach. Spodobało się nam to, że w Walencji odwiedzone przez nas instytucje zajmowały się rozwiązywaniem problemów tylko jednej grupy osób np. bezrobotnych lub niepełnosprawnych czy też młodzieży. Nasz OPS pomaga różnym grupom osób, co powoduje, że pracownicy są obciążeni pracą i muszą znać się na wielu sprawach.
To rozwiązanie skupienia się na jednej grupie osób przeniesione na nasz OPS znacznie poprawiłoby skuteczność naszych działań. Pracownik socjalny mógłby zajmować się np. tylko osobami bezrobotnymi i stosować metodę z Apunt Valencia Agencia Colocation Ayuntamento de Valencia polegającą na szybkim reagowaniu na oferty pracodawcy i jego spotkanie z osobą poszukującą pracy zorganizowane w ciągu 24 godzin od pojawienia się oferty. Poprzez zastosowanie takiej metody znacznie poprawiłaby się skuteczność działań pracownika OPS.
Podczas wizyty w Instituto Valenciano de Accion Social zobaczyłyśmy, że osoby w ramach terapii podejmują rożne działania (np. ceramika, stolarka, ogrodnictwo, sprzątanie). Można by  utworzyć takie centrum pobytu dziennego na terenie naszego miasta dla naszych niepełnosprawnych podopiecznych pobierających zasiłki stałe. Centrum w ramach aktywizacji zawodowej prowadziłoby tak jak w Walencji usługi archiwizacyjne (których brak w naszym mieście) dla instytucji gminnych. Mogłoby też zajmować się pielęgnacją ogrodów, gdyż dużo jest na naszym terenie domków jednorodzinnych z ogrodami. Dzięki temu osoby pobierające zasiłki stałe nie tylko pobierałyby zasiłki w OPS, ale terapia ich przyniosłaby korzyść innym. 
Ponadto   projekt zwiększył kwalifikacje zawodowe  poszczególnych uczestników projektu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnił naszą  instytucję  jako całości w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zwiększenie kwalifikacji uczestników było możliwe dzięki - poznaniu nowych technik, metod, rozwiązań prawnych stosowanych w Hiszpanii, zapoznaniu się ze stosowaniem nowych dokumentów i materiałów szkoleniowo-dydaktycznych, pogłębieniu znajomości języka angielskiego w zakresie słownictwa ogólnego i zawodowego, poznaniu innowacyjnych rozwiązań w systemach, instytucjach i praktykach stosowanych w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (przeniesienie ich na grunt lokalny).
Wzmocnienie instytucjonalne nastąpi poprzez:
1) rozszerzeniu oferty działań skierowanych do naszych klientów (poprzez adaptację rozwiązań stosowanych w instytucjach hiszpańskich),
2) pogłębieniu współpracy pomiędzy instytucjami województwa Opolskiego o nowy wachlarz instrumentów i metod, czyniący działania bardziej komplementarnymi i dostosowanymi do potrzeb indywidualnego klienta.
3) możliwości nawiązania współpracy z partnerami hiszpańskimi o podobnym profilu działalności, co organizacje wysyłające.
Projekt zakłada również cele pośrednie – długofalowe: opracowanie programów szkolenia zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznych adekwatnych do ich potrzeb i zmieniającego się rynku pracy. 

Podmiot udostępniający: Bożena Ziółkowska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Ziółkowska
Data wytworzenia: 2014-02-11
Metryczka
  • opublikowano:
    11-02-2014 09:20
    przez: Bożena Ziółkowska
Dane jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Pocztowa 6a
NIP: 748-11-29-460 REGON: 004501970
Numer konta: 30 1090 2154 0000 0005 6004 5707

Dane kontaktowe:

tel.: 77 485 29 22
fax: 77 485 29 22
e-mail: ops@glubczyce.ops.com.pl